Ontkerkelijking in Nederland stabiliseert

Print
De ontkerkelijking in Nederland is gestabiliseerd, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vast. volgens de publicatie 'Kerkelijkheid in Nederland' rekenden in 2001 ongeveer zes van de tien inwoners van Nederland vanaf 18 jaar zich tot een kerkelijke gezindte. Dat was tien jaar geleden ook al zo, aldus het CBS.
 
Bij de volkstelling in 1971 rekende nog driekwart van de bevolking zich tot een kerkelijke gezindte. Ongeveer 150 jaar geleden gold dat vrijwel voor iedereen.
 
In 2001 noemde 30 procent zich rooms-katholiek, 14 procent nederlands-hervormd en 7 procent gereformeerd. Tot de overige kerkelijke gezindten, waartoe het CBS ook de islam rekent, behoorde 10 procent van de bevolking. Veertig procent rekende zich niet tot een kerkelijke gezindte.

.

Nu in het nieuws