Koning Albert II zingt lof kunstenaars

Koning Albert II heeft dinsdag tijdens zijn kerstboodschap de lof gezongen van alle kunstenaars voor hun inbreng in de samenleving. Cultuur bevordert het wederzijds begrip, de verstandhouding en de verdraagzaamheid in een wereld die daar enorme nood aan heeft, aldus de vorst.

Belga

De toespraak van de koning bevatte nauwelijks verwijzingen naar de politiek. Wel zong hij de lof van de, al dan niet, professionele kunstenaars. Volgens koning Albert is cultuur een prachtig middel om beter begrip onder verschillende gemeenschappen te bevorderen en zowel de verscheidenheid als de universaliteit van de kunst te onderstrepen. Cultuur stemt tot nadenken over de samenleving en over het mens-zijn, aldus Albert II.

Ook namens de koningin zei de koning te wensen dat artistieke creativiteit meer aanmoediging zou krijgen en dat de vele vormen van cultuur voor iedereen beter toegankelijk zouden zijn. Hij meent dat kunst in het onderwijs een ruimere plaats moet krijgen om de jongeren een grotere kans te bieden hun persoonlijke talenten te ontwikkelen.

Nu in het nieuws