Kardinaal Danneels plaatst religies voor hun verantwoordelijkheid

"Joden, christenen en moslims hebben alle drie de grote taak in deze wereld - en dus ook hier bij ons - om de mensen bij elkaar te brengen." Dit is de essentie van de kersthomelie van kardinaal Godfried Danneels. De kardinaal vraagt zich af of samenleven kan zonder een gemeenschappelijke visie op wie God en de mens is.

Belga

"De oorlogsgeruchten van de laatste dagen en de tragische gebeurtenissen van de laatste weken in Antwerpen en Brussel tonen hoe moeilijk het is om samen te leven. Om de 'convivialiteit' stevig te vestigen onder de mensen over de hele wereld en bij ons in het bijzonder, zullen het vooral de drie grote monotheïstische godsdiensten zijn die deze universele broederschap onder de mensen moeten waarmaken." Dit zei kardinaal Danneels dinsdagavond verklaard in zijn homilie tijdens de middernachtmis in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel. " Joden, christenen en moslims dragen dan ook een enorme verantwoordelijkheid ten aanzien van de hele mensheid".

"Joden, christenen en moslims hebben alle drie de grote taak in deze wereld - en dus ook hier bij ons - om de mensen bij elkaar te brengen. Deze langzame weg naar samenleven in vrede en naar verzoening is wel een opgave voor alle mensen van goede wil, maar meest van al nog voor joden, christenen en moslims. En telkens als godsdiensten bekoord worden om kiemen van verdeeldheid onder de mensen te zaaien, zich beroepend op hun godsdienst zelf, verraden ze de kern van wat ze ten diepste zijn. De drie monotheïstische godsdiensten hebben tot zending te verenigen en niet te verdelen."

Samenleven in deze wereld - in ons eigen land in het bijzonder - zal van dag tot dag urgenter en moeilijker worden, aldus de kardinaal. "Want de andere leeft dichter bij ons dan ooit te voren. Dat komt door de groeiende communicatie en mobiliteit. Aan elk geschenk hangt een prijskaartje. Zal dat samenleven ooit kunnen buiten een onderliggende ethische concensus onder allen en een gemeenschappelijke visie op wie de mens en wie God is?", zo vroeg de kardinaal zich af.

Joden, christenen en moslims hebben een groot stuk gemeenschappelijke ethische concensus en een grotendeels gedeelde visie op de mens en op God. Kunnen ze dan wel langs de lijn blijven staan ten aanzien van de grote problemen van verzoening en integratie, bijzonder in ons land, aldus Danneels.

Nu in het nieuws