Curatoren Delsey blijven "voorzichtig optimistisch"

De curatoren van Delsey Airlines blijven "voorzichtig optimistisch" wat de oprichting van een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij betreft. Vrijdagochtend gaven ze aan het personeel van Delsey uitleg over de stand van zaken. Er bestaat nog een goede kans dat een deel van de ongeveer 200 personeelsleden aan de slag zal kunnen bij een nieuwe dochter van de Franse L.Air holding, al zullen ze nog even geduld moeten oefenen, zo bleek.

Belga

Veel hangt af van een rechtszaak die momenteel loopt in het Franse Lyon. Curator Thierry Van Doosselaere beklemtoonde vrijdag dat de rechtszaak -een herstelplan voor een onderneming in concordaat- geen rechtstreekse betrekking heeft op L.Air. "In de media doet men uitschijnen alsof de holding zelf in moeilijke papieren zit, terwijl de rechtszaak enkel betrekking heeft op haar dochter: de vennootschap Altitude Plus die vliegt onder de naam L.Air", zei hij.

Het filiaal was ooit -onder de naam AeroLyon- een dochter van de reisorganisatie Nouvelles Frontières. Het kwam onder gerechtelijk akkoord en werd in april van dit jaar overgenomen door onder meer de L.Air holding (49 pct) en Aeroplus (51 pct). "Het zijn dus niet de investeerders die ook in België een luchtvaartmaatschappij willen oprichten die in moeilijke papieren zitten, maar een dochtermaatschappij die vliegt onder dezelfde naam", aldus Van Doosselaere.

Donderdag werd aan de rechter in Lyon een herstelplan voorgelegd voor het filiaal. Volgende week, 26 december, volgt de uitspraak. "Al 80 procent van het personeel schaarde zich achter het herstelplan, een goed teken", zei de curator. Als het plan wordt aanvaard, staat volgens Van Doosselaere niets de oprichting van een complementaire luchtvaartmaatschappij in België in de weg. Omwille van de praktische beslommeringen -waaronder de aanvraag van een AOC-vliegvergunning- verwacht de curator dat ten vroegste tegen het voorjaar de Belgische airline een feit zal zijn.

Over de oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij hebben de curatoren geen beslissingsbevoegdheid. "Aangezien de vliegvergunning van Delsey niet werd overgenomen, blijft onze taak beperkt tot het financiële luik en het begeleiden van het personeel", aldus Van Doosselaere.

Wat het financiële luik betreft, konden de curatoren amper 300.000 euro recupereren. "Een moeilijke operatie", getuigde Van Doosselaere, gezien de operaties van Delsey in Armenië. Van Air Holland hebben de curatoren zo'n 2 miljoen euro tegoed, terwijl ze een voorschot van 100.000 euro hebben gekregen. "We zijn hier nog niet mee tevreden en blijven dus schuldeiser", klonk het.

Voor de ongeveer 200 personeelsleden is het dus nog wachten op de uitbetaling van het achterstallige loon -dat van oktober- en van de opzegvergoeding.

Nu in het nieuws