Fedis gaat wet op ecoboni aanvechten bij Europese Commissie

Het wetsontwerp dat de ecoboni en een nieuwe verpakkingsheffing in het leven roept, en dat onlangs werd gestemd in de Kamer, krijgt tegenkanting vanuit de sector. Fedis, de federatie die de distributiebedrijven groepeert, kondigde donderdag aan de wet -eenmaal gestemd in de Senaat- te zullen aanvechten voor Europa.

Belga

"We gaan binnenkort klacht indienen bij de Europese Commissie", verklaarde Gérard de Laminne de Bex, directeur van Fedis. Hij hoopt op een Europese veroordeling voor ons land, omdat het wetsontwerp volgens hem op verschillende punten indruist tegen het Europese recht.

Zo zullen drankverpakkingen die herbruikbaar zijn of een bepaald percentage gerecycleerd materiaal bevatten, volgens het wetsontwerp een registratienummer en een kenteken moeten dragen. Volgens Fedis zijn deze markeringsvoorschriften strijdig met artikel 28 van het Europees Verdrag, dat het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie garandeert.

Ook worden in het wetsontwerp ingevoerde dranken gediscrimineerd, meent de federatie. "Buitenlandse producenten zullen altijd meer moeten betalen: ofwel betalen ze de verpakkingsheffing, ofwel geven ze meer uit om de herbruikbare verpakkingen van en naar de productieplaats te vervoeren", staat in een mededeling van Fedis. Hier ziet de federatie een strijdig element met artikel 90 van het Europees Verdrag.

Volgens Fedis zullen vooral de producenten van mineraalwater hiervan het slachtoffer zijn. De Europese wetgeving voorziet immers dat dit soort dranken aan de bron gebotteld moet worden om fraude te vermijden. Wat met buitenlandse mineraalwaterproducenten, vraagt Fedis zich af. Gaan die uitsluitend voor de Belgische markt herbruikbare verpakkingen produceren om te ontsnappen aan een verpakkingsheffing?

Directeur de Laminne de Bex verwacht nog meer protest. "Ik verwacht dat ook buitenlandse drankproducenten binnenkort een juridische gevecht zullen aangaan tegen de wet op de ecoboni", zei hij. Zo'n gevecht wordt gevoerd voor een Belgische rechtbank, die op haar beurt een prejudiciële vraag stelt bij Europa.

"Enig nadeel: de hele procedure zal vermoedelijk maanden in beslag nemen", aldus de Fedis-directeur.

De Senaat wil nog voor Kerstmis het wetsontwerp op de ecoboni stemmen.

Nu in het nieuws