Afvalbeleid blijft bevoegdheid van gemeenten

De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de hele afvalketen, maar de coördinerende rol van de provincies wordt versterkt. Dat heeft de Vlaamse regering woensdag beslist, zo werd vrijdag meegedeeld. De provincies kunnen gemeenten die het nieuwe huishoudelijk afvalplan niet respecteren beslissingen opleggen.

Belga

In het kader van het zogenaamde kerntakendebat was vanuit de Vlaamse regering eerder geopperd om de provincies inzake het afvalbeleid meer bevoegdheden te geven. Ophaling van afval zou een taak van gemeenten en steden blijven, maar afvalverwerking en -distributie zou naar het provinciale niveau kunnen verhuizen, zo werd gesteld.

Dat leidde tot een boze reactie van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), die van mening was dat het afvalbeleid een zaak van de gemeenten moet blijven. De Vlaamse regering heeft in het kader van het huishoudelijk afvalplan 2003-2007 nu de knoop doorgehakt.

De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de volledige afvalketen, van preventie over inzameling tot en met verwerking. De provincies krijgen de taak om gemeenten die het afvalplan niet respecteren "bij te trekken". In dat geval kunnen ze beslissingen nemen die voor de gemeenten bindend zijn.

"Hiermee gaat de regering in op de vele opmerkingen die de gemeenten tijdens het openbaar onderzoek hebben gegeven", aldus minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev). Ze meldt ook dat verder wordt onderzocht hoe de gemeentelijke forfaitaire afvalbelastingen kunnen worden afgeschaft.

Nu in het nieuws