Europa harmoniseert strafrecht over inbeslagname en corruptie

De Europese ministers van Justitie hebben op hun vergadering donderdag twee akkoorden gesloten, waardoor het strafrecht in de vijftien lidstaten iets meer op elkaar gaat lijken. Een eerste akkoord harmoniseert de strijd tegen corruptie in de private sector. Het tweede akkoord regelt de inbeslagname van eigendommen die misdadigers verkregen hebben uit hun misdaden.

Belga

Momenteel is corruptie in de private sector nog niet strafbaar in alle landen van de Unie. Dit zal veranderen. Zowel actieve als passieve corruptie "met het oog op het bekomen van een oneerlijk voordeel bij de aankoop van goederen of diensten" zal door de 15 op gelijke wijze worden aangepakt. De straffen moeten effectief en ontradend zijn. Ook rechtspersonen kunnen worden gestraft.

Op het einde van de onderhandelingen was er enkel nog discussie over een Italiaans-Duitse vraag. Zij wilden dat de corruptie enkel strafbaar zou zijn indien die de concurrentie zou verstoren. Onder meer België was tegen zo'n bepaling. Het compromis houdt in dat beide landen gedurende maximaal vijf jaar dergelijke nuancering mogen inbouwen in hun wetgeving.

Het tweede akkoord harmoniseert de wetgeving inzake de inbeslagname van opbrengsten uit misdaad. Dergelijke harmonisatie maakt het meteen ook makkelijker om grensoverschrijdende misdaad aan te pakken.

Het grote discussiepunt hier was de omvang van de inbeslagname. Een aantal landen waren voorstander van een uitgebreide confiscatie, waarbij ook eigendommen zonder link met de veroordeelde misdaad kunnen gevat worden. België was hiermee niet akkoord. Ons land wil niet verder gaan dan eigendommen die voortkomen uit dezelfde soort activiteit als waarvoor er een veroordeling was. De lidstaten krijgen nu een zekere keuzemogelijkheid.

Voor België was op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken geen enkele minister aanwezig.

Nu in het nieuws