Aantal voornamen met helft toegenomen

Op 40 jaar tijd is het aantal voornamen in Vlaanderen met 70 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Momenteel dragen gemiddeld ongeveer 49 Vlaamse vrouwen en 58 Vlaamse mannen dezelfde voornaam. Op 1 januari circuleerden er in België welgeteld 111.956 meisjesnamen en 93.592 jongensnamen.

Belga

Globaal gezien is het aantal voornamen in ons land volgens het NIS de laatste 40 jaar met bijna de helft toegenomen. De stijging is ongeveer gelijk voor meisjes en jongens. De diversiteit aan voornamen is echter groter in Wallonië met gemiddeld 37,4 vrouwelijke en 42,8 mannelijke naamdragers per voornaam en het Brussels Gewest - 11,8 vrouwelijke en 12,3 mannelijke naamdragers per voornaam- dan in Vlaanderen - 48,7 vrouwelijke en 58,3 mannelijke naamdragers per voornaam - dat minder vreemdelingen kent en dus niet zo'n multi-etnische samenstelling heeft.

Maar Vlaanderen is de andere gewesten aan het bijbenen. De toenemende diversiteit is onder meer te wijten aan immigratie en huwelijken met buitenlanders. Het NIS somt ook nog andere redenen op: toenemende contacten met het buitenland, nieuwe manieren om voornamen op te zoeken (boekjes, gespecialiseerde websites), afnemend belang van tradities en ontkerstening van de maatschappij, drang om individualiteit te onderstrepen, en ook een soepeler bevolkingsdienst.

Dat er meer meisjesnamen dan jongensnamen zijn, is een internationale trend. Deskundigen wijzen er op dat meisjesnamen vaak verkleinvormen zijn van jongensnamen en er dus meer varianten zijn. Ook is er nog altijd een tendens om jongens traditionelere namen te geven dan meisjes.

Ook de bewering dat de sociaal-economische klasse de keuze van de voornaam bepaalt, gaat nog altijd op. De "lagere" klasse zou vooral Engelse namen kiezen, en laat zich niet zelden inspireren door de namen van tv-vedettes, terwijl de "hogere" klasse dan weer in de literatuur gaat delven.

Nu in het nieuws