Britse premier Blair vraagt troepen paraat te staan voor optreden

De Britse premier Tony Blair heeft vrijdag het Britse leger gevraagd zich voor te bereiden op een offensief tegen Irak als president Saddam Hoessein niet wil ontwapenen, zoals de Verenigde Naties vraagt.

Belga

"Soms is de beste manier om een oorlog te vermijden, zich op een conflict voor te bereiden, verklaarde Blair in een boodschap die uitgezonden werd op de radio en televisie van de Britse strijdkrachten (British Forces Broadcasting Service/BFBS).

"Het is momenteel belangrijk dat we alle nodige voorbereidingen treffen en er voor zorgen dat we de (nodige) middelen in de regio opstellen -de Amerikanen en wij- en dat we klaar staan deze taak uit te voeren als we daartoe verplicht zijn".

Blair gaf aan dat het nog onzeker is of het tot een oorlog komt. "Want momenteel weten we niet of zal beslist worden dat Irak de VN-resolutie schendt". "Als dit zo is, en als we ontdekken dat ze weigeren met de VN-onderzoekers samen te werken, stappen we terug naar de VN-veiligheidsraad, zoals we steeds hebben gezegd, en zijn we bereid geweld te gebruiken om te verzekeren dat ze (Irak) niet langer chemische, biologische en mogelijk nucleaire wapens bezitten"

Groot-Brittannië zal alle opties onderzoeken om een oorlog te voorkomen, zei Blair nog, maar voegde er aan toe dat er omstandigheden waren waarin die onvermijdbaar was.

"Het is soms moeilijk de wereld veiliger en vreedzamer te maken tenzij men de mogelijkheid heeft geweld te gebruiken als dat nodig is", merkte Blair op, en hij verwees daarbij naar het internationaal terrorisme, Kosovo en Saddam Hoessein.

Nu in het nieuws