WTO bijeen voor cruciale vergadering over geneesmiddelen

De 144 landen van de Wereldhandelsorganisatie zijn vrijdagmorgen in Genève gestart met beslissende onderhandelingen over de toegang tot geneesmiddelen door arme landen. Bedoeling is die landen toelating te geven goedkope kopieën te maken van geneesmiddelen in geval van epidemieën (aids, tbc, malaria). Voor deze avond zou er een akkoord moeten zijn.

Belga

De leden van de WTO werden het vorig jaar al ten dele eens over de toegang tot geneesmiddelen. Dat gebeurde bij de start van de nieuwe ronde handelsbesprekingen, in het Qatarese Doha.

Toen was er een akkoord over de toegang tot geneesmiddelen voor landen die zelf productiecapaciteit hebben. Een land zou dan de eigen geneesmiddelenproducenten de toelating kunnen geven om bepaalde geneesmiddelen te kopiëren, om zo de door epidemie getroffen bevolking te kunnen helpen aan betaalbare prijzen.

Er was in Doha geen akkoord over wat er moet gebeuren met landen die zelf geen geneesmiddelen kunnen produceren. Aan wie mogen ze wat vragen, tegen welke prijzen?

Na een jaar onderhandelen blijven er nog allerlei essentiële vragen te beantwoorden: welke zijn de begunstigde landen? in welke landen mogen ze geneesmiddelen inkopen? voor welke ziekten geldt de regeling? voor welke periode?

Hoewel er toenadering is, blijven twee kampen tegenover elkaar staan. Enerzijds de betrokken arme landen, anderzijds de landen met een belangrijke farmaceutische industrie, met name Zwitserland en de VS. De Europese Unie poogt in dit dossier vooral te bemiddelen.

Vrijdagmorgen werd de plenaire vergadering al na tien minuten onderbroken voor informele contacten. Vrijdagnamiddag wordt hernomen. De bedoeling is vrijdagavond nog af te ronden. In Doha is gesteld dat er voor het einde van dit jaar zeker een akkoord moest zijn.

Nu in het nieuws