Oorlog tegen Saddam stap dichterbij

Een militaire aanval van de Verenigde Staten op Irak is donderdag een stap dichterbij gekomen. De Amerikaanse president Bush gaat verklaren dat de VS Irak in overtreding achten van resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad, zeiden medewerkers van het Witte Huis. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell zou het Amerikaanse standpunt donderdag officieel bekendmaken.

AP Ned

Aanleiding voor de beslissing van de Amerikaanse regering is de rapportage van het hoofd van de VN-wapeninspecties in Irak, Hans Blix, donderdag voor de VN-Veiligheidsraad. Blix stelt in zijn eerste conclusies dat het Iraakse rapport "inconsistenties" bevat en dat er vrijwel geen informatie in is opgenomen die de Verenigde Naties niet al in handen hadden. De belangrijkste inconsistentie zit volgens Blix in de opgave over biologische wapens, waar informatie ontbreekt. "Dat verschil behoeft nader uitleg", aldus Blix.

In resolutie 1441 wordt gedreigd met "ernstige gevolgen" als Irak massavernietigingswapens bezit, werkt aan de ontwikkeling ervan of de VN-inspecties om de Iraakse verklaringen daaromtrent te controleren, dwarsboomt.

De beslissing van Bush betekent niet meteen oorlog, maar het begin van een diplomatieke campagne om bondgenoten ervan te overtuigen dat Saddam Hussein de VN-resolutie heeft geschonden. Pas eind januari of begin februari zou Bush een definitieve beslissing willen nemen over een aanval op Irak.

Het hoofd van het Internationale Bureau voor Atoomenergie, Mohammed ElBaradei, die eveneens donderdag door de Veiligheidsraad gehoord is, verklaarde dat ook het deel over atoomenergie en de mogelijke ontwikkeling van kernwapens door Irak alleen maar oude informatie bevat. ElBaradei adviseerde de Veiligheidsraad door te gaan met de wapeninspecties, omdat dat de enige manier is om vast te stellen of Irak de beschikking heeft over massavernietigingswapens of aan de ontwikkeling ervan werkt. President Bush zal vrijdag een verklaring afleggen over Irak. Hij wil bezorgde bondgenoten waarschijnlijk geruststellen en tegelijkertijd duidelijk maken dat hij de Iraakse handelwijze niet accepteert.

Nu in het nieuws