Leuven voor het eerst boven 90.000 inwoners

Het bevolkingsaantal in Leuven is in november voor het eerst in de geschiedenis van de stad boven de 90.000 gestegen. Op 17 december telde de stad 90.211 inwonenden. Voor het werkelijk aantal personen dat in Leuven verblijft, moeten naast de circa 30.000 studenten bij dit aantal nog de kandidaat-vluchtelingen (1.288 personen eind 2001) worden geteld uit het wachtregister.

Belga

Het officiële bevolkingscijfer van Leuven is in de jaren '90 bijna continu gestegen van 85.448 in 1990 tot 89.154 in 2001. De toename in 2001 van circa 500 personen was voor meer dan de helft (+274) het gevolg van een surplus aan geboorten in vergelijking met overlijdens. Zo'n 6.401 personen weken in en 6.201 verhuisden naar elders, wat eveneens een surplus opleverde van 200 personen. Het aantal buitenlanders steeg in de periode 1994-2001 van 6.520 tot 8.117.

Nu in het nieuws