Man schuldig bevonden aan moord op echtgenote

De jury van het assisenhof van Henegouwen heeft Pascal Catry (38) donderdag schuldig verklaard aan de moord op zijn echtgenote Maria-Christina Alba-Torres (37). De feiten deden zich voor op 24 november 2000 in Courcelles.

Belga

In 1998 ging het paar korte tijd uit elkaar. Catry trok toen bij zijn maîtresse in. Na een verzoening, waarbij het echtelijk leven tussen de twee min of meer normaal verliep, was het Maria-Christina die de relatie in september 2000 verbrak en de echtelijke woning verliet. Catry kon dat niet verkroppen en schoot zijn vrouw dood.

De advocaat-generaal vorderde bij de aanvang van de zitting levenslang. Advocate Nicaise van de verdediging wees op de broosheid van de psychologische toestand van Pascal Catry. Volgens de advocate kon Catry de omvang van de depressie waaraan zijn vrouw leed, niet inschatten.

Nu in het nieuws