Brussels parlement houdt vast aan akkoord vluchten Zaventem

Er is absoluut geen sprake van het akkoord te herzien dat bereikt werd in het overlegcomité voor de dag- en nachtvluchten van en naar de luchthaven van Zaventem. Dat heeft de Brusselse minister van Leefmilieu Didier Gosuin donderdag gesteld in het Brussels parlement.

Belga

Christos Doulkeridis van Ecolo vroeg de minister welk standpunt de Brusselse regering zal innemen ten aanzien van de aankondiging van Spirit-boegbeeld Bert Anciaux dat hij het akkoord gerechtelijk zal aanvechten en ten aanzien van de berichten in de Vlaamse pers dat de Vlaamse regering de Brusselse regering vraagt haar normen naar beneden te herzien.

Didier Gosuin zei dat "elke improvisatie schadelijk zou zijn, ook voor de Vlaamse gemeenten". Hij benadrukte dat het akkoord te goeder trouw en op basis van wetenschappelijke studies tot stand is gekomen. Niet-naleving van het akkoord noemt hij federale deloyauteit.

"Er is geen reden om het Brusselse besluit te veranderen, vooral omdat de middelen voorhanden zijn om aan alle bezwaren tegemoet te komen" aldus nog Gosuin.

Nu in het nieuws