Belgoprocess verlegt omstreden pijpleiding in Europawijk in Mol

Belgoprocess uit Dessel, een bedrijf dat nucleair afval verwerkt, start de voorbereidingswerken om een omstreden pijpleiding voor het lozen van afvalwater te verleggen. In een vonnis van 16 oktober verplichtte de rechtbank van Turnhout de bedrijven NIRAS en het SCK de pijpleiding uit een woonwijk in Mol te verwijderen. Zeven bewoners uit deze Europawijk hadden NIRAS en het SCK voor de rechter gedaagd.

Belga

Belgoprocess heeft nu, in opdracht van NIRAS en het Studiecentrum voor kernenergie (SCK), een nieuw traject voor de pijpleiding uitgetekend. Toch benadrukt Belgoprocess, exploitant van de leiding, dat het niet zelf gedagvaard werd in het geding. Belgoprocess verlegt het hele tracé van de pijpleiding in de Europawijk, en niet enkel in de tuinen van de zeven mensen, die een rechtszaak aanspanden. "Het is een kwestie van rechtszekerheid, voor ons en voor de bewoners", zegt het bedrijf. Daarom wordt de hele leiding in de Castelse baan, Vareselaan en de Ispralaan verlegd.

"Het nieuwe tracé moet aan enkele strenge voorwaarden voldoen", zegt Bart Thieren, woordvoerder van Belgoprocess. "Het traject moet zo kort mogelijk zijn, gemakkelijk bereikbaar, zo weinig mogelijk over privé-terrein lopen en zo weinig mogelijk hindernissen kruisen."

Het nieuwe tracé van de leiding is zo'n 1.650 meter lang. Het grootste deel ervan, zo'n 1.200 meter, loopt over bedrijfsterreinen, die voor nucleaire activiteiten voorzien zijn. De pijpleiding zal voor ongeveer 300 meter over de openbare weg lopen. Tijdens het hele traject zal de leiding twee privé-terreinen kruisen. "Maar een van die terreinen zal door NIRAS aangekocht worden", klinkt het.

Toch is dit 'het optimale traject met een minimale collectieve belasting', vindt Belgoprocess. Maar het lozen van gezuiverd afvalwater in de Molse Nete blijft voor Belgoprocess een noodzaak. In het totaal zal Belgoprocess zo'n 4 miljoen euro investeren in de nieuwe leiding. "Maar dit bedrag omvat de totale kostprijs", klinkt het. "Zowel de bouw van de nieuwe leiding, de afbraak en verwerking van de oude leiding als de herstellingswerken aan de percelen waar de leiding nu loopt."

Nu in het nieuws