Nieuw natuurreservaat in Gentse Assels

Natuurpunt Gent heeft woensdag 12 hectare natuurgebied gekocht, in de Assels te Gent. "Met die twaalf hectare is de Assels meteen het tweede grootste natuurreservaat op het grondgebied van Gent", zegt Ward Stulens van de natuurvereniging. Het stedelijke reservaat Bourgoyen-Ossemeersen blijft in Gent koploper met ongeveer 200 hectare.

Belga

De Assels, gelegen tussen de Gentse deelgemeenten Drongen en Afsnee, is één van de natuurlijke overstromingsgebieden van de Leie. Natuurpunt kon beslag leggen op een zuidelijk deel van de Assels dat naar verluidt zeer waardevol is. "Hier komen jaarlijks meerdere koppels grutto's broeden".

Het ganse gebied "de Assels" is eigenlijk een soort eiland, ingesloten tussen de ringvaart en twee Leie-armen. Voor automobilisten is er via Drongen slechts één toegangbrug. "Door deze eilandsituatie is het gebied dun bevolkt en ontwikkelde er geen industriële activiteit. En door de talrijke overstromingen in het verleden, is de landbouwactiviteit steeds beperkt gebleven".

In totaal is zo'n 120 hectare ingekleurd als natuurgebied, schat Stulens, en daarvan was tot voor deze week alles in privé-bezit. De 12 hectare die Natuurpunt kon aankopen, zijn afkomstig van een Henegouwse grondeigenaar.

Het terrein werd vroeger als landbouwgebied gebruikt, maar ligt er momenteel ongemaaid en verwilderd bij. De natuurvereniging zal nu biotopen creëren voor diverse dieren en planten, vooral dan voor weidevogels zoals de grutto. "De Assels liggen bovendien binnen het landinrichtingsproject Schelde en Leie van de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM zal mee investeren in het afgraven van de opgehoogde delen en in het plaatsen van een vogelkijkwand". Stulens hoopt dat er op termijn nog meer grond in de Assels kan aangekocht worden.

Nu in het nieuws