Minister Van Grembergen blij met nieuwe jobs in Gentse papierfabriek

Donderdag heeft StoraEnso in de Gentse haven een "verjaardagsfeestje" georganiseerd. De Scandinavische papierreus heeft er papiermachines staan en omdat de Gentse vestiging 70 jaar bestaat, werden klanten, relaties en politici op het bedrijf uitgenodigd. Op het programma stonden speeches, een tentoonstelling en de inhuldiging van een omgebouwde machine.

Belga

Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen benadrukte het belang van de investeringen die StoraEnso momenteel doet in de "Langerbrugge"-site. Nu werken er 400 mensen en wanneer volgend jaar de nieuwe productielijn PM4 in gebruik wordt genomen, zullen dat er nog eens 50 extra zijn.

Het verhaal van de site vlakbij de Langerbruggekaai, begon 70 jaar geleden. In februari 1932 werd op een kunstmatig eiland aan het kanaal Gent-Terneuzen de eerste machine van wat toen nog "Papeteries de Belgique" heette, opgestart. De site groeide aan, er werden machines bijgebouwd en de fabrieken kwamen uiteindelijk in handen van het Zweedse concern Stora. Na een fusie in 1998 met de Finse groep Enso, kreeg het zijn huidige naam: Stora Enso Langerbrugge nv.

Momenteel ligt het er als een werf bij. In juni volgend jaar wordt immers de nieuwe papierproductielijn (PM4) in gebruik genomen, volgens StoraEnso de grootste ter wereld. Er zal jaarlijks zo'n 700.000 ton oud papier verwerkt worden tot dagbladpapier. Recent werd ook een oudere papiermachine heropgestart, nadat die was omgebouwd voor de productie van magazinepapier. De zogenaamde PM 3 werd donderdag plechtig ingehuldigd.

Nu in het nieuws