Vertrouwen van de Belgen in december sterk achteruit

Het consumentenvertrouwen is in december plots sterk achteruit gegaan. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België (NBB). De indicator voor het consumentenvertrouwen kwam uit op -8, tegenover -4 in november. In de drie voorgaande maanden was hij gestabiliseerd op -3.

Belga

De sterke achteruitgang is vooral toe te schrijven aan de minder rooskleurige vooruitzichten omtrent het verloop van de werkgelegenheid. Die indicator wijst op ongunstige ontwikkellingen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast werden ook de algemene economische vooruitzichten in België door de consumenten negatiever ingeschat, van -1 in november naar -8.

Nu in het nieuws