Lozie hekelt geheim akkoord over stemmingen Senaat voor jaareinde

Print
Het kan niet dat de wetsontwerpen over de afbouw van kernenergie en over de verkeersveiligheid pas na nieuwjaar door de Senaat zouden gestemd worden. Dat zei Agalev-fractieleider Frans Lozie aan Belga. Volgens hem is dat afgesproken tussen senaatsvoorzitter Armand De Decker en CD&V-fractieleider Hugo Vandenberghe, zonder medeweten van de meerderheidsfracties.
Vandenberghe is niet te spreken over het ritme dat de regering het parlement en meer bepaald de Senaat de laatste weken oplegt. Naast de programmawet zou de hoge vergadering nog voor het einde van het jaar de wet op de ecoboni, de hervorming van de vennootschapsbelasting, de afbouw van de kernenergie en de wet op de verkeersveiligheid moeten stemmen.
Die teksten zijn bijna alle pas vorige week in de Kamer goedgekeurd en worden nu in de bevoegde senaatscommissie behandeld. De bespreking in plenaire zitting start donderdag, waardoor de hoge vergadering voor het eerst sinds jaren wellicht nog de eerste dagen van de Kerstvakantie zal vergaderen.
Volgens Frans Lozie heeft senaatsvoorzitter De Decker zonder overleg met de meerderheidsfracties een akkoord gesloten met Hugo Vandenberghe. De CD&V zou de vertragingsmanoeuvres niet te ver drijven, in ruil voor toezegging dat teksten over de afbouw van kernenergie en de verkeersveiligheid niet meer dit jaar goedgekeurd zouden worden.
Voor Lozie is dat onaanvaardbaar. Hij wil desnoods ook tussen Kerst en Nieuwjaar doorwerken, maar de ontwerpen moeten nog dit jaar definitief goedgekeurd geraken. Agalev-minister Jef Tavernier, maar ook de vice-premiers van Ecolo en sp.a, Isabelle Durant en Johan Vande Lanotte, zouden hier maandag binnen de regering op aandringen, aldus nog Lozie.
MEEST RECENT