België bereidt lenteoffensief in Conventie voor

Tijdens de lange bilaterale onderonsjes van het Deense voorzitterschap met Polen, Turken en anderen probeert België het Benelux-standpunt over de toekomstige institutionele architectuur van de Unie te slijten. Dit kadert in het lenteoffensief dat premier Guy Verhofstadt een paar weken terug aankondigde. In de Europese Conventie probeert België een beweging op gang te trekken om de Britten en het intergouvernementalisme van repliek te dienen.

Belga

Verhofstadt zelf was vrijdagmiddag niet echt in zijn beste doen, want grieperig. Terwijl het Deens voorzitterschap probeerde de Polen over de brug te krijgen, veroorloofde de premier zich wat platte rust.

Ondertussen legde de Belgische delegatie de nodige contacten met diverse kleinere landen voor het lenteoffensief in de Conventie. Zo wordt er gewerkt aan een top van de kleinere landen om een gezamenlijke strategie voor de Conventie af te spreken.

Volgens Verhofstadt zou die top omstreeks 18 januari in Brussel plaatsvinden en zou ook Duitsland van de partij zijn. Het is de bedoeling om de regeringsleiders, zoniet de ministers van Buitenlandse Zaken voor deze top uit te nodigen. Naast de Benelux zouden ook Ierland, Oostenrijk, Portugal en allicht Finland worden uitgenodigd. Ook Griekenland heeft, zo kon in Belgische diplomatieke kringen worden vernomen, veel belangstelling, maar is als voorzitter van de Unie verplicht om zich gereserveerd op te stellen. Vanaf 1 januari neemt Griekenland voor zes maanden de leiding van de Unie op zich.

België wil die mini-top graag voor de 22ste januari organiseren. Dan komen Frankrijk en Duitsland met een gemeenschappelijk standpunt over de instellingen van de Europese Unie naar buiten. Dat standpunt, zo kan men met bijna wiskundige zekerheid stellen, zal de beraadslagingen van de Europese Conventie allicht in een beslissende richting sturen.

Opmerkelijk is ook dat de directe medewerkers van premier Verhofstadt systematisch contact met Berlijn hebben. De as Berlijn-Brussel doet het momenteel. Interessant is ook dat er op 6 januari een vergadering van de zes stichtende leden van de Europese Gemeenschap plaatsvindt. Naast de Benelux gaat het dus om Duitsland, Frankrijk en Italië. Opnieuw prijkt de Conventie prominent op de agenda. Voor deze vergadering worden echter geen regeringsleiders of ministers uitgenodigd, wel topdiplomaten en ambtenaren.