Vlaamse regering en Minderhedenforum werken aan charter

De Vlaamse regering en het Forum van etnisch-culturele minderheden werken aan een charter waarin de wederzijdse engagementen in een kader van rechten en plichten worden geformuleerd. Dat werd vrijdag gezegd na afloop van een ontmoeting tussen beiden.

Belga

Een delegatie van het Forum werd ontvangen door minister-president Patrick Dewael en minister Mieke Vogels, die in de Vlaamse regering het minderhedenbeleid coördineert. Ook minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten en minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt zaten rond de tafel.

Volgens het kabinet van de minister-president was het gesprek, dat er kwam naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Antwerpen en de opmaak van een nieuw minderhedenplan, constructief en werden er concrete afspraken gemaakt. Zo wordt de opmaak van een charter aangekondigd waarin de wederzijdse rechten en plichten worden opgenomen.

Het Forum zal nauw betrokken worden bij het minderhedenbeleid van de Vlaamse regering, die eerder besliste om tegen juni volgend jaar een nieuw strategisch plan voor het minderhedenbeleid op te maken. Half januari wordt daarover met het Forum van gedachten gewisseld. Ook het gelijke kansendecreet voor het onderwijs staat dan op de agenda.

Het Forum zal betrokken worden bij de opmaak en de uitvoering van dat nieuwe strategisch plan. Zo maakt het deel uit van de plangroep die het plan concreet zal opmaken. Bedoeling van het plan is te komen tot concrete doelstellingen, bijvoorbeeld over het drastisch verlagen van de werkloosheid bij jonge allochtonen.

De Vlaamse regering zal vier maal per jaar een ontmoeting hebben met het Forum, dat twaalf van de veertien erkende federaties van etnisch-culturele minderheden overkoepelt. Volgend jaar zal het Forum kunnen rekenen op subsidies voor vijf voltijdse krachten. Momenteel wordt het door Vogels met anderhalve kracht ondersteund.