Antwerpen heeft al acht jaar meldpunt tegen racisme

De Arabisch Europese Liga (AEL) vraagt de oprichting van een speciaal telefoonnummer om het racistisch optreden van de politie te melden. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) begon in 1994 al met een meldpunt tegen racisme in Antwerpen. Dit jaar zijn er 17 klachten over racistisch politieoptreden.

Kdejager

BR>

Het meldpunt van het CGKR aan de Gasstraat in Antwerpen is elke dinsdagvoormiddag bemenst. Bovendien is er ook een groen telefoonnummer dat tijdens de kantoortijden te bereiken is. De kritiek van de AEL is dat een halve dag per week te weinig is en dat veel mensen het meldpunt niet kennen.

"De klachten komen tot bij ons via de verschillende federaties van de gemeenschappen en de zelforganisaties", zegt Marco Van Haegenborgh, coördinator Racismebestrijding bij CGKR. "Zij weten wanneer we aanwezig zijn. Het is misschien wel zo dat we onvoldoende bekend zijn bij de niet-georganiseerde jongeren. We hebben ook alleen bij de start van ons meldpunt een informatiecampagne gevoerd. Ik ben wel overtuigd dat als er een gegronde klacht is, de betrokkene ons ook vindt. Bovendien is het voor mij geen probleem dat de andere organisaties een meldpunt organiseren. Wij bieden dan juridische ondersteuning."

Het aantal klachten over racisme bij de politie is de afgelopen jaren afgenomen. In 1997 waren er bij het CGKR dertig klachten. Drie jaar later daalde dit naar negen klachten, maar dit jaar zijn er momenteel zeventien klachten over de politie. "Bij de politie is het onderwerp meer bespreekbaar geworden", zegt Marco Van Haegenborgh. "De korpschef Luc Lamine tolereert geen racisme in zijn korps. Toch is een verdere mentaliteitswijziging nog nodig."

Meldpunt racisme: 0800 17364 en 03-227 32 20.