Meerderheid heeft geen trek in extra-gemeenteraad

Het is niet zeker dat de meerderheidspartijen vanavond op de door het Vlaams Blok bij elkaar geroepen extra gemeenteraad aanwezig zullen zijn. Het Blok roept de raad samen voor een motie waarin een algemene politieverodening de burgerwachten van de AEL moet verbieden. De meerderheidspartijen voelen weinig voor een tweede extra gemeenteraad in minder dan twee weken.

Kdejager

BR> Vooral omdat op maandag 16 december een gewone gemeenteraad op de agenda staat. "Het punt kan evengoed maandag worden behandeld. Nog eens een extra vergadering is weggegooid belastingsgeld", klinkt het in de wandelgangen. De kans is groot dat, behalve de oppositie, alleen burgemeester Leona Detiège en een schepen komen opdagen. Er zijn dan onvoldoende mensen aanwezig zodat de raad niet kan plaatsvinden. In de wandelgangen betwist niemand het recht van het Blok om een gemeenteraad bij elkaar te roepen "maar dan moet daarvoor wel een goede reden zijn".