Onmiddellijk stadionverbod niet strijdig met grondwet

Een administratieve overheid kan een onmiddellijk stadionverbod opleggen, zonder proces of mogelijkheid tot hoger beroep. Het gaat immers om een tijdelijke beveiligingsmaatregel en niet een strafsanctie. De voetbalwet van 1998 schendt dan ook het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet niet.

Belga

Tot dat besluit komt het Arbitragehof in een woensdag uitgesproken arrest. Het hof antwoordde op een vraag van de politierechtbank van Turnhout.

Het Arbitragehof wijst erop dat de wetgever de bedoeling had om hooligans uit het voetbalstadion te weren in afwachting van een beslissing van de voetbalcel van Binnenlandse Zaken of de politierechtbank. "Vanuit de noodzaak om onmiddellijk op te treden kan worden verantwoord dat de bevoegde overheden een onmiddellijk stadionverbod mogen opleggen", aldus het Arbitragehof.

Begin november sprak het hof zich ook al uit over de voetbalwet. Het hof oordeelde dat administratieve sancties zoals een boete tegenover minderjarigen niet kunnen en dat enkel de jeugdrechter bepaalde repressieve maatregelen kan opleggen aan minderjarigen.

Nu in het nieuws