Opwarming van Noordpool is overal merkbaar

Het meest noordelijke deel van de aarde is aan het opwarmen waardoor het ijs dat de Noordelijke IJszee bedekt langzaamaan wegsmelt. Ook de ijskap over Groenland verdwijnt en struikgewassen maken hun opmars op de toendra van Alaska.

AP Ned

Dit meldde een groep wetenschappers die hun bevindingen bekendmaakten tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse Geofysische Unie.

Afzonderlijk wekken de verschijnselen enkel de suggestie van een opwarmende trend in het streekklimaat, maar samen vormen zij er het harde bewijs voor, aldus de wetenschappers. Afgelopen week werden in Washington de resultaten van een vijfjarig onderzoek voorgesteld en die toonden aan dat de mens duidelijk verantwoordelijk is voor veranderingen in het milieu, alhoewel nog onduidelijk is in hoeverre het menselijk ingrijpen bijdraagt aan de veranderingen.

Bewijzen voor die stijging zijn zichtbaar in heel het Arctische gebied: Groenland kent de hoogste temperaturen in tachtig jaar. Satellietgegevens tonen aan dat de smelting van de gigantische ijskap op het eiland het afgelopen jaar het grootst was in 24 jaar van metingen. En de drijvende ijskap over de Noordelijke IJszee is in de zomer meer geslonken dan ooit.

Veranderingen in de circulatiepatronen in de atmosfeer en de zee van het Arctische gebied zijn gedeeltelijk de oorzaak, maar volgens de wetenschappers kan ook het gat in de ozonlaag, als gevolg van vervuiling, een rol spelen. Ook op het land zijn er aanwijzingen dat de temperaturen stijgen. Struikgewas rukt op naar het noorden in streken van de toendra waar vijftig jaar geleden nog niets groeide.

"De echte vraag die we ons moeten stellen is of deze recente trend ongewoon te noemen is en of er reden is om ons daar zorgen over te maken. Het antwoord lijkt ja te zijn", aldus de wetenschappers.

Nu in het nieuws