Argentinië schort aflossing aan Wereldbank op

De Argentijnse regering heeft donderdag bekendgemaakt dat ze niet zal voldoen aan een aflossingsverplichting van 726 miljoen dollar aan de Wereldbank.

AP Ned

Het ministerie van economische zaken stelt in een verklaring dat er geen fondsen beschikbaar zijn om aan de in Washington gevestigde Wereldbank over te maken omdat er de afgelopen weken geen overeenstemming is bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over nieuwe leningen. Het besluit van de Argentijnse regering zal de verhouding tussen het land en de internationale financiële wereld volgens deskundigen nog problematischer maken dan deze al is.

Als Argentinië er niet in slaagt om financiering te vinden voor het aflossen van de schuld aan de Wereldbank dreigt een groot aantal sociale programma's die door de bank gefinancierd worden zonder geld te komen te zitten.

De Wereldbak heeft eerder gewaarschuwd dat nieuwe leningen aan Argentinië op de tocht komen te staan als er niet aan de overeengekomen aflossingsverplichtingen voldaan wordt.

De economische en financiële crisis in Argentinië houdt nog steeds aan, waardoor de regering onvoldoende harde valuta binnenkrijgt om de buitenlandse schuld, die in totaal ruim 140 miljard dollar bedraagt, af te bouwen. Eind vorig jaar maakte Argentinië bekend dat er op tweederde van de buitenlandse schuld voorlopig geen aflossingen zullen worden gedaan. Op de rest van de schuld heeft Argentinië dit jaar voor drie miljard dollar aan rente- en aflossingsbetalingen gedaan.

De Argentijnse minister van economische zaken Roberto Lavagna is de afgelopen weken in Washington geweest voor overleg met het IMF, maar volgens president Eduardo Duhalde vlotten de onderhandelingen niet omdat het IMF onder meer zou eisen dat Argentinië de prijzen voor nutsvoorzieningen met 30 procent verhoogt. De regering vreest een verder verslechtering van de sociale omstandigheden als het voldoet aan de eisen van het IMF en mogelijk het oplaaien van de gewelddadige straatprotesten tegen de regering. "Het IMF blijft aandringen op maatregelen die gewoon niet uitvoerbaar zijn", aldus Duhalde.