Nederlandse hogescholen fraudeerden voor 31 miljoen euro

Nederlandse hogescholen hebben de afgelopen drie jaar voor zo'n 31 miljoen euro gefraudeerd. Het gaat dan om geld dat de hogescholen hadden ontvangen van het ministerie van Onderwijs voor studenten die er echter in werkelijkheid niet waren. Dit staat in een rapport over fraude in het middelbaar en hoger onderwijs. Het kabinet heeft het rapport vrijdag besproken en stuurt het door naar het parlement.

Belga

Het middelbaar beroepsonderwijs fraudeerde voor 6 miljoen euro. De universiteiten sjoemelden voor 250.000 euro. De fraude in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) bedraagt jaarlijks bijna 11 miljoen euro. Dat is 1 procent van het totale budget voor dit type onderricht.

In het middelbaar beroepsonderwijs wordt per jaar gemiddeld 0,1 procent van de totale gelden (2,6 miljard euro) niet goed gebruikt. Bij het mogelijk misbruik van overheidsgeld door universiteiten gaat het om een bedrag van 250.000 euro op een totaalbedrag van 2,3 miljard euro.

De bedragen staan los van de al eerder ontdekte fraude ten bedrage van 29,2 miljoen euro in de periode van 1998 tot en met 2001 door zes hogescholen.

Negen van de 94 onderzochte instellingen voor beroeps- en volwassenenonderwijs, 22 van de 48 HBO-instellingen en twee van de dertien universiteiten hebben onrechtmatig gehandeld. Volgens het rapport was er geen enkele keer sprake van persoonlijke verrijking.