Chavez ontslaat leidinggevenden staatsoliebedrijf

De Venezolaanse president Hugo Chavez heeft donderdag vier leidinggevenden van het staatsoliebedrijf PDVSA ontslagen. De vier zijn volgens Chavez verantwoordelijk voor de stakingen en protesten tegen zijn regering vanuit de genationaliseerde petroleumindustrie. Het ontslag van de vier directeuren leidde tot gewelddadige protesten onder werknemers van PDVSA, die vrijwel collectief meedoen aan de al elf dagen durende nationale staking tegen Chavez.

AP Ned

Het is overigens niet de eerste keer dat de donderdag ontslagen directieleden door Chavez uit hun functie worden gezet. In april leidde mede het ontslag van de vier tot een kortstondige coup tegen Chavez. Toen hij een dag na te zijn afgezet weer terug aan de macht kwam, werden om de gemoederen te kalmeren de vier PDVSA-directeuren weer in genade genomen.

Door de nieuwe acties tegen het bewind van Chavez is de Venezolaanse petroleumindustrie, de op vier na grootste ter wereld, vrijwel stil komen te liggen en dreigt het land niet meer aan zijn internationale verplichtingen te kunnen voldoen. De Organisatie van Petroleum Exporterende Landen (OPEC) is Chavez donderdag te hulp geschoten door aan te bieden een deel van de Venezolaanse productie over te nemen als dat daadwerkelijk gebeurt. Vooral in de VS is ongerustheid over de stakingen in Venezuela omdat dat land voor de import van stookolie voor een groot deel afhankelijk is van Venezuela.

Door de staking tegen Chavez, die weigert aan de eis van de oppositie toe te geven om een referendum over zijn bewind uit te schrijven, is voedsel en drinkwater in een aantal Venezolaanse steden schaars aan het worden. De oppositie heeft donderdag herhaald dat de nationale staking tegen Chavez door zal gaan totdat deze aftreedt of een volksraadpleging laat houden. Chavez' termijn als president loopt pas af in 2007 en hij heeft herhaaldelijk gezegd niet vervroegd af te zullen treden.