EU wil wateren beter beveiligen tegen milieurampen

De Europese Unie gaat maatregelen treffen om de Europese wateren beter te beschermen tegen rampen als die met de olietanker Prestige. Daartoe hebben de leiders van de Unie, die in Kopenhagen bijeen zijn, vrijdag besloten.

AP Ned

De Prestige liep vorige maand bij de Spaanse kust vast en richtte grote milieuschade aan door een olielek dat daarna ontstond. De EU-leiders noemden die schade "ontoelaatbaar" en verklaarden zich actief te zullen inzetten om in samenwerking met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de beveiliging en de bescherming van de wateren te verbeteren. De Unie wil bijvoorbeeld een Europees Bureau voor de Maritieme Veiligheid in het leven roepen.

Eerder kwamen de Europese ministers van verkeer al overeen dat zware olie en andere gevaarlijke stoffen op de Europese wateren alleen nog in dubbelwandige tankers vervoerd mogen worden. De ministers besloten toen ook een fonds van 1 miljard euro op te zetten voor slachtoffers van olievervuiling.