Onderwijs doet te weinig naar armoede

Het onderwijs is nog steeds niet in staat om armoede uit te sluiten. Kinderen uit sociaal zwakkere milieus vallen te veel uit de boot. Dat is de vaststelling van de organisatie Welzijnszorg. Een ruime delegatie overhandigde een negatief rapport aan Marc Van Praet, kabinetschef van onderwijsschepen Kathy Lindekens (SP.A).

ghouben

Zo blijkt dat één op de zes jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.Te weinig leerkrachten en directies hebben volgens Welzijnszorg voldoende kennis en voeling met de leefwereld van kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen. Hoewel in België onderwijs gratis is, kost één jaar basisonderwijs voor de ouders gemiddeld 300 euro per kind. Eén op de zeven hooggeschoolden neemt deel aan het volwassenonderwijs tegenover één op de veertig laaggeschoolden.

Marc Van Praet, kabinetschef van schepen Lindekens, zegt zich bewust te zijn van de problemen. Hij benadrukt dat in Antwerpen al een aantal stappen worden gezet.Allochtone of kansarme ouders krijgen een begeleider om hen heel het jaar te helpen met hun kind op school. Daarnaast stelt Marc Van Praet vast dat er te weinig informaticamateriaal aanwezig is in de aandachtwijken en de scholen met moeilijke kinderen.

“Daarom hebben we drie projecten op stapel staan”, zegt de kabinetschef. “Kinderen met dyslexie krijgen een laptopcomputer mee met een speciaal programma. Elke tekst die het kind schrijft, wordt door de computer gecorrigeerd. De leerling leert zo het juiste woordbeeld. Daarnaast beschikken twee scholen over twee mobiele kassen met elk zestien laptops. Het is een netoverschrijdend project. Kinderen die voor een lange periode ziek zijn, krijgen de mogelijkheid om niet achter te lopen op school. Ook hier zetten we computers in.”

Nu in het nieuws