Westerlo verzet zich tegen waterzuivering

Het schepencollege gaat in beroep tegen de milieuvergunning die de provincie afleverde voor het waterzuiveringsstation aan de Merodedreef. Het station is al jaren bron van stankhinder voor de buurt. Het schepencollege wil strengere voorwaarden voor een vergunning.

ghouben

Het schepencollege leverde een voorwaardelijk gunstig advies af voor het zuiveringsstation. Dat ligt vlak naast de plaats waar de nieuwe brandweerkazerne moet komen. De bestendige deputatie volgde die voorwaardelijke toon niet en gaf Aquafin een nieuwe milieuvergunning.

De bewoners van de Merodedreef klagen al jaren over hinder.Vooral de aanvoer van septisch materiaal was er een doorn in het oog. De aanvoer daarvan was na eerdere incidenten fors teruggeschroefd. Maar het schepencollege wil dat er cijfers worden vastgelegd die de externe aanvoer van septisch materiaal beperken.Het vraagt tegelijkertijd ook meer ingrijpende maatregelen tegen stankhinder. Het is nu aan minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) om over de vergunning te oordelen.

Nu in het nieuws