Gewezen raadslid schildert voetjes op verkeersplateaus

Turnhoutenaar Jan Michiels hield zaterdagmorgen een opgemerkt pleidooi voor meer verkeersveiligheid in zijn thuisstad. Samen met enkele familieleden en sympathisanten schilderde hij voetjes op een verkeersplateau in de Warandestraat. Volgens het gewezen gemeenteraadslid lappen al te veel automobilisten de snelheidsbeperking op de plateaus aan hun laars.

ghouben

“Het stadsbestuur startte een paar jaar geleden met het kriskras aanleggen van soms grote verkeersplateaus. Op zich een mooi middel om de snelheid van het verkeer terug te brengen tot een menselijke schaal van dertig per uur”, begint de verkeersactivist zijn pleidooi.

“Zebrapaden zijn niet meer nodig als die verhoogde inrichtingen goed functioneren. Maar wat merken we? Door het ontbreken van stoepranden en zebrapaden is de zwakke weggebruiker overgeleverd aan de willekeur van het gemotoriseerd verkeer.”

Jan Michiels die enkele decennia geleden met de partij Stad voor de Mens in de gemeenteraad zetelde, wil met de actie een doel op korte termijn nastreven.“De verkeersplateaus liggen er, de wegcode is klaar en duidelijk. Die wegcode moeten we nu maar eens laten respecteren.De voetjes die wij aanbrengen, zijn een goedkoop middel om een informatieronde te lanceren. Het stadsbestuur en de politie kunnen aan de hand van zo’n ronde na korte tijd grondig controleren en waar nodig bestraffen.” Jan Michiels kondigde aan dat nog meer verkeersplateaus in Turnhout zich binnenkort aan geschilderde voetjes mogen verwachten.

Nu in het nieuws