Zenith in Dendermonde in financiële nood

Het gaat niet goed met jeugdhuis Zenith. Stad en verantwoordelijken van Zenith zoeken naarstig naar een oplossing, maar de tijd dringt. Het jeugdhuis kan de kosten van de werking nog tot eind januari dragen. Is er dan geen oplossing, dan komt de toekomst van het jeugdhuis ernstig in het gedrang.

ghouben

Schepen Leen Dierick (CD&V) van Jeugd en schepen Jef Dauwe (CD&V) van Financiën zaten onlangs om de tafel met verantwoordelijken van het jeugdhuis. Naast de omvorming van het jeugdhuis tot een jeugdontmoetingscentrum (JOC) gooide de raad van beheer van Zenith nog drie andere voorstellen op tafel.

“We hebben het stadsbestuur om een lening gevraagd”, stelt voorzitter Gerd Van Beveren van de raad van beheer van Zenith.“ Dat moet ons in staat stellen om de ontslagvergoeding van Marc Van Herreweghe uit te betalen. Is een lening onbespreekbaar, dan vragen we een eenmalige tussenkomst van de stad ter waarde van zo’n 75.000 euro. Een andere mogelijkheid die we voorstelden, was dat de stad het gebouw zou overnemen.” Eén zaak is zeker: de tijd dringt voor Zenith. “Zenith werkte jaren met verlies. Om de werkingskosten naar beneden te halen, hebben we Marc Van Herreweghe moeten ontslaan, maar door zijn jarenlange staat van dienst zijn we hem zo’n 75.000 euro opzegvergoeding verschuldigd. Dat bedrag hangt als een molensteen om onze hals. Zenith is nu zelfbedruipend, maar als de zaak-Van Herreweghe blijft aanslepen, dan wordt het moeilijk.”

Schepen van Jeugd Leen Dierick (CD&V) beseft dat de financiële situatie van Zenith precair is. “Het ziet er niet goed uit, maar dat wil niet zeggen dat we niet naar oplossingen zoeken. Op ons verzoek heeft het jeugdhuis een drietal voorstellen op tafel gelegd, maar of de stad daar kan op ingaan, weet ik niet. Een lening ligt nogal moeilijk, want dat doet de stad voor andere verenigingen óók niet. Het gebouw overnemen is ook niet evident, want de stadsfinanciën zijn ook niet zo rooskleurig. Dinsdag buigt het schepencollege zich over het dossier”, besluit Dierick.

Nu in het nieuws