Kamer haspelt debat over hervorming vennootschapsbelasting af

De Kamer heeft vrijdagvoormiddag in plenaire zitting kort gedebatteerd over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het wetsontwerp verlaagt de tarieven voor de bedrijven, maar kost de belastingbetaler door een aantal andere ingrepen niks. Geen enkele partij is van plan volgende dinsdag tegen de wettekst te stemmen.

Belga

Het wetsontwerp verlaagt de tarieven voor de bedrijven van 40,17 tot 33,99 procent (nominaal tarief van 33 procent plus 0,99 procent aanvullende crisisbelasting). Voor KMO's loopt het tarief terug van 28,84 tot 24,98 procent (nominaal tarief van 24,25 procent plus 0,73 procent aanvullende crisisbelasting).

Aangezien de regeringspartijen beslisten dat de hervorming aan de schatkist niks mag kosten, dient de kost van de lagere tarieven (tussen de 1,2 en 1,3 miljard euro) gecompenseerd te worden. Dat gebeurt door het bestrijden van misbruiken, het afschaffen van bestaande anomalieën en een beperking van de mogelijkheid bepaalde uitgaven fiscaal af te trekken.

De hervorming wordt normaal gezien begin volgend jaar van kracht. De ministerraad keurt daarom vandaag/vrijdag nog drie uitvoeringsbesluiten goed.

Van een debat was vrijdag weinig sprake. In tegenstelling tot enkele uren eerder - bij het debat over de tabaksreclame - was er nauwelijks volk in het halfrond. Over de inhoud van het ontwerp zijn de meningsverschillen ook niet echt groot. In commissie onthielden enkel de CD&V en het Vlaams Blok zich. Ook volgende dinsdag, wanneer het ontwerp gestemd wordt, zal wellicht niemand op het rode stemknopje duwen.

Minister van Financiën Didier Reynders zei na afloop te hopen de tarieven de komende jaren nog verder te kunnen verlagen tot 30 procent. Hij wenst ook komaf te maken met de aanvullende crisisbelasting.

Nu in het nieuws