Wet op verbeurdverklaring criminele opbrengsten goedgekeurd

De Senaat heeft donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd dat de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring van opbrengsten uit criminele feiten uitbreidt. Het ontwerp past in de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit.

Belga

Het regeringsontwerp maakt het mogelijk een verbeurdverklaring niet alleen toe te passen op inkomsten uit één crimineel feit, maar ook op inkomsten uit feiten die identiek zijn met of verwant aan het misdrijf waarvoor een veroordeling werd uitgesproken.

Uitgangspunt van de wet is dat misdaad niet mag lonen en dat de winsten van de zware en georganiseerde criminaliteit moeten worden weggenomen, zo zei minister van Justitie Marc Verwilghen donderdag. Hij zei niet te kunnen dulden dat België een vrijhaven wordt waar criminele vermogens onaangetast blijven. Verschillende Europese landen hebben immers al een wetgeving terzake.

Verwilghen zei nog te wachten op een noodzakelijk verlengstuk, namelijk de oprichting van een Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en verbeurdverklaring. De kamercommissie justitie zal er zich volgens de minister binnenkort over buigen.

CD&V onthield zich tijdens de stemming. Hugo Vandenberghe zei dat de wet een rem zet op proactief onderzoek door de politiediensten. De identieke feiten moeten immers niet bewezen worden. Een grondig vermoeden volstaat. In heel wat gevallen zal er met andere woorden geen onderzoek meer ten gronde worden gedaan en wordt er niet meer gezocht naar de wortels van het misdrijf, aldus Vandenberghe.

De Senaat heeft donderdag ook het wetsontwerp goedgekeurd dat een bescherming invoert voor de preventieadviseurs, de opvolgers van de vertrouwenspersonen op de werkvloer. Het ontwerp was al door de Kamer goedgekeurd, maar werd geëvoceerd door de Senaat.