Antwerpse dermatoloog schrijft boek over huidproblemen

Zowel vrouwen als mannen besteden steeds meer aandacht aan de verzorging van hun huid. Eén reden daarvan is de vraag van de maatschappij naar jonge, frisse gezichten, een andere reden het toegenomen aantal huidproblemen, deels ten gevolge van andere leefgewoonten. "Terwijl de mensen vroeger vooral naar de dermatoloog stapten voor de behandeling van zware huidziekten die hun leefcomfort ernstig in het gedrang brachten, zit nu de behandeling van eerder cosmetische problemen in de lift", zegt de Antwerpse dermatoloog Dr. Coopman.

Kdejager

BR>

Meer dan drieduizend huidziekten zijn tot nog toe bekend. Geen wonder dus dat zoveel mensen er mee te maken krijgen. "Sommige huidziekten zijn een gevolg van de industrialisering en van een verandering in de leefgewoonten. Neem bijvoorbeeld eczeem, allergie en huidkanker. Die ziekten komen enorm opzetten", zegt Dr. Coopman. Ook de manier waarop de gemiddelde Belg omgaat met huidproblemen, is sterk veranderd. "In de negentiende eeuw hadden de mensen evenveel rimpels als dat nu het geval is, alleen zijn de mensen zich er nu veel meer bewust van. Net zoals ze hun huis mooi willen inrichten en nieuwe culinaire horizonten willen verkennen, willen de mensen er tegenwoordig goed en jong uitzien. Het is een vorm van lifestyle, die ook gepaard gaat met een groter respect voor de dermatoloog. Dermatologie is een volwassen medische discipline geworden, en men bestempelt een dermatoloog niet langer als iemand die stinkende zalfjes voorschrijft ter behandeling van eigenaardige aandoeningen."

Hobbels en knobbels

Mensen van diverse pluimage stappen met huidproblemen naar de dermatoloog. "Elke leeftijd heeft inderdaad zijn eigen problemen. Kindjes krijgen veelal te maken met eczeem en wratjes, om dan eens ze een puber zijn vaak geconfronteerd te worden met acne. Wat later krijgen vrouwen af te rekenen met de gevolgen van een zwangerschap, zoals striemen, een zwangerschapsmasker, spataders enz. En op latere leeftijd verschijnen de rimpels en krijgen de mensen vaak allerlei hobbels en knobbels", zegt Dr. Coopman.

Ook mannen stappen geregeld naar de dermatoloog. "De tijd is voorbij dat mannen als verwijfd werden beschouwd als ze meer dan een deodorant durfden te gebruiken. Ook mannen bezoeken tegenwoordig schoonheidscentra en besteden aandacht aan de verzorging van hun huid. Ze zijn zich bewust van hun uiterlijk en willen er fris en goed uitzien, soms uit eigen beweging, soms ook door 'huishoudelijke druk' van de vrouw. De toegenomen aandacht voor de huid heeft ook te maken met de algemene maatschappelijke evolutie. Vroeger was de samenleving veel geordender dan nu. Men had een vaste job, huwde, kreeg een gezin en bleef bij wijze van spreken eeuwig bij elkaar. Vandaag de dag treden vaak breuklijnen op in het privé-leven. Na een echtscheiding of bij een nieuwe job willen mensen een nieuwe start nemen, en daarmee gaat soms ook een frisse look mee gepaard.

Bedrog

Ook het aantal producten om huidproblemen allerhande te bestrijden, stijgt zienderogen. Maar die producten werken niet altijd zo goed als de reclameberichten laten vermoeden. "Het komt er op aan kritisch te zijn. Elk soort probleem heeft zijn specifieke behandeling nodig, en veralgemenen kan niet. Er zijn momenteel vele duizenden producten op de markt. De huid is big business geworden. Heel wat producten werken niet echt en zijn gebaseerd op wishful thinking. Het is onze taak als arts om een objectief baken te vormen, het kaf van het koren te scheiden en de mensen een weg te helpen in de jungle van producten", aldus nog Dr. Coopman.

Heelhuids

Als u meer wil te weten komen over allerhande huidproblemen en behandelingen, is het boek 'Heelhuids' van Dr. Serge Coopman zeker een aanrader. Het boek geeft een duidelijk overzicht van de verschillende problemen, en het geheel wordt geïllustreerd met talrijke kleurenfoto's. Hoewel wetenschappelijk stevig onderbouwd, is dit geen hoogdravend boek, maar wel een heel praktisch gericht boek waar iedereen wat aan heeft.

Heelhuids

, Dr. Serge Coopman (Roularta Books - 325 blz. - 24,90 euro)

Nu in het nieuws