'Belgische hulp nodig voor Nederlandse Maas-steden tegen 2050'

Tegen 2050 zullen vrijwel alle Nederlands-Limburgse steden aan de Maas onder water lopen. Dat zegt een Nederlandse gedeputeerde. Hij oppert dat België dalen moet beschikbaar stellen om water op te slaan. Het kabinet-Dua heeft het over voorbarige waarschuwingen en vermoedt dat ingrijpende maatregelen bij ons enkel mogelijk zijn als Nederland z'n duit in het zakje doet.

Belga

Als gevolg van de klimaatsveranderingen zal de Maas in 2050 een afvoer hebben van 4.600 kubieke meter per seconde, berekende de Nederlandse gedeputeerde Vestjens. De Maas stijgt jaarlijks gemiddeld een centimeter.

Om te voorkomen dat de Limburgse steden massaal overstroomd worden, moeten de (Nederlandse) provincies Limburg en Brabant miljarden verslindende "draconische" maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het grootschalig nog verder verdiepen en verbreden van de Maas, dijkverlegging, de aanleg van nevengeulen, enz.

Dat heeft kostbare en verstrekkende gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening: woningen moeten mogelijk worden afgebroken, landbouwgebieden opgeofferd, wegen verlegd.

De Nederlandse politicus ziet dan ook meer in het oplossen van het probleem in het bovenstroomse buitenland (Frankrijk en België). Met name de Belgen zouden dalen beschikbaar moeten stellen waar water tijdelijk als buffer opgeslagen kan worden, zodat het gedoseerd afgevoerd kan worden, zegt hij. Die "afsluitbare dalen" in België zijn "talloze malen goedkoper en efficiënter", klinkt het.

Nu in het nieuws