Meer loon voor burgemeester geen garantie voor meer inzet

De loonsverhoging die de burgemeesters en schepenen in januari 2001 hebben gekregen, heeft niet noodzakelijk geleid tot een grotere inzet van de lokale mandatarissen. Dat blijkt uit een enquête die onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben uitgevoerd.

Belga

De onderzoekers ondervroegen 672 gemeenteraadsleden uit het Vlaamse Gewest. Door de loonsverhoging hoopte het Vlaams parlement dat de burgemeesters en schepenen niet meer gedwongen zouden worden andere bronnen van inkomsten te zoeken, waardoor ze meer tijd zouden doorbrengen op het stad- of het gemeentehuis.

De weddeverhoging was in sommige gevallen aanzienlijk: een burgemeester van een gemeente van 20.000 inwoners zag zijn maandelijks bruto-inkomen stijgen van 1.825 euro naar 4.947 euro. Een schepen van een stad van 50.000 inwoners ging er op vooruit van bruto 2.924 euro naar 4.909 euro.

Ruim de helft van de ondervraagden ziet geen verschil met de toestand van voor de loonsverhoging, 44 procent merkt wel een hogere inzet. Opvallend is wel dat 68 procent van de burgemeesters en schepenen van zichzelf zegt dat ze harder zijn gaan werken, terwijl slecht 37 procent van de "gewone" raadsleden die indruk beaamt.

Nu in het nieuws