Zweden haalt energie uit dode dieren

De Zweedse regering heeft drie bedrijven een subsidie van in totaal ruim 275.000 euro toegekend om verder te werken aan een manier om energie op te wekken door dode dieren te verbranden.

AP Ned

Kadavers en slachtafval uit de vleesindustrie worden niet langer verwerkt tot vlees- en beendermeel, maar in hun geheel verbrand. "Je draait er gehakt van en hup, alles gaat de oven in", vat een overheidswoordvoerder het procédé samen. "Wij denken dat dit de manier is waarop we in de toekomst van dit soort materiaal af komen."

Dode dieren worden zo sneller verwerkt en bovendien is het zeker dat dierlijke resten niet worden verwerkt in veevoer. BSE, oftewel gekke-koeienziekte, wordt vermoedelijk onder meer verspreid via veevoer met beendermeel van besmette dieren.

Nu in het nieuws