Falungong diende in Frankrijk klacht in tegen Chinese vice-premier

Vier personen, onder wie één Française, leden van de beweging Falungong, beschuldigen de vice-premier van China Li Lanqing van martelingen. Hun advocaten, William Bourdon uit Parijs en de Brusselaar Georges-Henri Beauthier, hebben afgelopen woensdag klacht ingediend bij het gerecht in het Zuid-Franse Nice. Dat maakten de advocaten zaterdag in Parijs bekend.

Belga

De leden van Falungong beweren dat Li Lanqing verantwoordelijk is voor het "Bureau 610", een Chinese staatsinstelling die een strenge repressie voert tegen de Falungong, die in China als secte verboden is.

De klacht werd in Nice ingediend omdat de Chinese vice-premier daar had moeten langskomen gedurende zijn recent bezoek aan Frankrijk.

De advocaten baseren zich op een conventie tegen martelingen van 1984 volgens dewelke alle personen die martelingen hebben gepleegd, kunnen aangehouden, vervolgd en berecht worden. Meester Beauthier zegt zeer bezwarende getuigenissen verzameld te hebben over de activiteiten van het Bureau 610. Beauthier had gewild dat een rechter de zaak zou onderzoeken en de Chinese vice-premier zou hebben aangehouden toen die in Frankrijk was, om een precedent te stellen.

De advocaten zeggen dat de procureur van Nice, Eric de Montgolfier, hen gemeld heeft dat hij het dossier zou overmaken aan het gerecht in Parijs, gezien één van de klagers er woont, de Française Hélène Petit.

Beide advocaten houden aanstaande dinsdag in Parijs een persconferentie over de zaak.

Nu in het nieuws