ACV-actie tegen toenemende werkdruk in beschutte werkplaatsen

Een 50-tal ACV-militanten uit de 9 beschutte werkplaatsen uit Vlaams-Brabant hebben vrijdag actie gevoerd tegen de stijgende werkdruk. In de beschutte werkplaats van Kessel-lo - een toevallige keuze uit deze instellingen - overhandigde een Sinterklaasfiguur een zwartboek met klachten aan de werkgever. Daarna trokken de actievoerders met hun klachten naar het Vlaams Fonds in Brussel, de instantie die beschutte werkplaatsen subsidieert.

Belga

In het moderne bedrijfseconomisch beleid dat deze instellingen voeren komen mindervaliden volgens het ACV steeds meer in de kou te staan. Er is ten eerste het verdringingsaspect. De "betere" gehandicapten worden samen met validen tewerkgesteld in een moderne productieomgeving waar ze onder enorme druk moeten presteren. Voor de minst begaafden rest rudimentair bandwerk zonder perspectief op beterschap. De arbeidsorganisatie wordt ook steeds flexibeler (nachtwerk, ploegenarbeid, overuren...). Er zijn ook veel klachten over de slechte arbeidsrelaties en gebrek aan begeleiding door het leidinggevend personeel en de strenge controle thuis op zieken.

Het ACV eist dat beschutte werkplaatsen terugkeren naar hun doelstelling, met name het tewerkstellen van gehandicapten in een aangepaste productiemilieu. De bedrijfsleiding moet blijvend aandacht hebben voor de werkdruk en indien nodig maatregelen nemen zoals aangepast arbeidsritme, frequentie van rusttijden...

Voorts moeten er minimumnormen worden ingevoerd voor de sociale vaardigheden van het leidinggevend personeel en dient binnen elke instelling werk gemaakt van een sociale dienst. Het ACV wil ook statutaire maatregelen zoals anciënniteitsverlof, flexibele uitstapregelingen en brugpensioen evenals een eindejaarspremie.

Nu in het nieuws