Eerste psychiatrisch centrum voor mentaal gehandicapte kinderen

In Gent is vrijdag het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Fioretti (It. "bloemetjes") voorgesteld, een initiatief van de Broeders Van Liefde, die in Gent ook het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain runnen. "Fioretti is het enige centrum in België voor kinderen met een licht verstandelijke handicap en een psychiatrische problematiek", zegt afdelingshoofd Mieke De Pauw.

Kdejager

BR> "Daar was veel vraag naar, want in de 'gewone' kinderpsychiatrie worden dergelijke kinderen meestal geweigerd". De kinderen die bij Fioretti terecht kunnen voor observatie, advies en eventueel behandeling, moeten tussen 6 en 16 jaar oud zijn, een IQ hebben tussen 55 en 75 en kampen met psychiatrische problemen: depressie, psychose, gedragsstoornis, hechtingsstoornis, ...

Als ze aanvaard worden, kunnen ze er dag en nacht verblijven en worden ze gedurende 8 weken in observatie genomen, zegt De Pauw. Het centrum wordt bemand door een team van 30 mensen: een psychiater, een maatschappelijk werker, een orthopedagogisch en psychotherapeutisch coördinator, psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders en therapeuten.

"De observatieperiode moet uiteindelijk leiden tot een diagnose. Als de stoornis niet behandeld kan worden, wordt het kind ontslagen, maar geven we wel tips mee voor de school of de ouders", zegt De Pauw. "Anders volgt er een therapie".

Gemiddeld duurt een opname 4 maanden. Een schatting, want de eerste opname in Fioretti dateert nog maar van begin oktober. Het centrum telt momenteel al 9 kinderen, zowel uit Antwerpen, Oost- als West-Vlaanderen. In totaal zijn er 15 bedden voor volledige hospitalisatie, 3 plaatsen voor dagopvang en 2 voor nachtopvang.

Voorlopig is het centrum nog op een bestaande campus van de Broeders Van Liefde gevestigd, maar binnen enkele jaren moet het verhuizen naar nieuwe gebouwen.

Nu in het nieuws