Nieuw gerechtshof Antwerpen dubbel zo duur als gepland

De kostprijs van de werken voor het nieuwe Antwerpse gerechtshof worden vandaag op 162 miljoen euro geraamd (of 6,5 miljard frank). Aanvankelijk (in 1996) had de ministerraad een budget vooropgesteld van 74,3 miljoen euro.

Kdejager

BR> "De overschrijding vindt zijn oorsprong in een weinig realistische raming", verduidelijkt voogdijminister van Overheidsbedrijven Rik Daems.

Overigens bleek het noodzakelijk de oppervlakte van het gebouw uit te breiden van 56.000 tot 75.000 m2. Verder werd onvoldoende rekening gehouden met de complexiteit van het project, veroorzaakt door onder meer de opmerkelijke maar ingewikkelde dakstructuur (geïnspireerd door de opera te Sydney) en de uitgebreide glaspartijen, en met de bijzondere veiligheidswerken (onder meer een dubbele explosieveilige afscheiding tussen de verkeerswegen en het gerechtsgebouw) wegens de uitvoering van het gebouw boven de nieuwe Amamtunnel.

"Niettegenstaande de verhoging van de initieel vooropgestelde kostprijs blijft de huidige bouwkostprijs per m2 van dit complexe en prestigieuze gebouw, namelijk 1727 euro/m evenwel aanvaardbaar en normaal", zegt Daems. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld 1720 euro/m voor het gerechtsgebouw te Bordeaux, 1858 euro/m voor het Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, of 1755 euro/m voor de bouw van Pier A op de luchthaven te Zaventem.

Onder impuls van minister Daems werd de voorbije maanden intens samengewerkt tussen de Regie, het studieteam en de promotor teneinde de kosten te beheersen en zo mogelijk terug te dringen. Met het studieteam werd overeengekomen dat de erelonen voor bijkomende prestaties onder meer inzake het herwerken van het ontwerp, niet zullen worden aangerekend.

Promotor en studieteam engageerden er zich voorts toe om alle middelen aan te wenden om de opgelopen vertraging met 5 tot 6 maanden terug te dringen, zodat de werken zullen beëindigd worden in mei/juni 2005. De oorspronkelijke datum, mei 2004, kan niet meer worden gehaald wegens de te late start door het Vlaams Gewest van de werken aan de Amamtunnel. Die late start werd dan weer veroorzaakt door de tragere aflevering van de bouwvergunning voor de heraanleg van de Leien.

Nu in het nieuws