Eerste concessie Gents Kluizendok getekend

Het Gentse havenbedrijf heeft een eerste bedrijf gevonden dat zich aan het nieuwe Kluizendok zal vestigen. Het insteekdok aan het kanaal Gent-Terneuzen en is nog volop in aanbouw en moet op termijn 240 hectaren haventerrein opleveren. De nieuwe concessie werd vrijdag door Gents havenschepen Daniël Termont (sp.a) tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Belga

De concessie is afgesloten met metaalconstructiebedrijf bvba Aelterman uit Gent, gespecialiseerd in bruggenbouw, sluisdeuren, silo's en hangars, kranen en machines. Aelterman wil uitbreiden en heeft zijn oog laten vallen op 4 hectaren aan de noordelijke kaaimuren van het insteekdok.

De kaaimuren zijn zo goed als af, maar Dredging International en Jan De Nul zijn nog bezig de grond voor de kaaimuren weg te baggeren. Dat werk moet in het voorjaar van 2003 klaar zijn. De baggerspecie wordt voor het grootste deel gebruikt om de aangelegen terreinen op te hogen.

"Na deze baggercampagne zal het eerste gedeelte van het dok, met een waterdiepte van 13,5 meter voltooid zijn", zegt Koen Lamers, hoofd technische dienst van het stedelijk havenbedrijf. Aan de noordzijde van het dok, zal dan 850 meter kaaimuur of 40 hectaren industrieterrein beschikbaar zijn voor exploitatie.

Probleem blijft voorlopig de slechte ontsluiting via de weg. Spoorlijn 55 wordt omgelegd en tegen eind 2003 moet ook een wegverbinding met de R4 zijn voltooid.

Aan de zuidzijde van het dok, liggen de vervuilde terreinen van de vroegere fabriek La Floridienne. De Vlaamse overheid is bereid 60 procent van de sanering te betalen. "Donderdag heeft het college een akkoord met minister van Leefmilieu Vera Dua goedgekeurd, zodat de sanering meteen kan worden aangepakt", zei schepen Termont. De saneringswerken worden eerstdaags aanbesteed door de stad Gent, eigenaar van de gronden, en zullen anderhalf tot twee jaar duren. Pas dan kan het zuidwaarts gelegen gebied volledig uitgebouwd worden als industrieterrein.

Volgens Termont zal het Kluizendok de omzet van de haven met 30 procent doen stijgen.

Nu in het nieuws