Ekerse Districtsraad bijna unaniem tegen jeugdinstelling

De Ekerse districtsraad keurde donderdagavond tijdens een extra zitting een motie - eigenlijk twee - goed tegen de inplanting van een instelling voor jeugdige delinquenten in Ekeren-Donk. Minister Vogels wordt gevraagd haar beslissing terzake te herzien. Agalev stemde tegen de motie.

Kdejager

BR>

De inhoud van de eerste motie, die van het Ekerse districtscollege, verwoordde donderdag de bekende argumenten. Die herhaalde de meeste fracties in de raad. Dat voor de tweede keer - na het asielcentrum - zo'n beslissing wordt genomen zonder buren en districtsbestuur te kennen, ligt zwaar op de maag. De districtsraad verwijt minister Vogels (Agalev) onzorgvuldig bestuur en kan niet begrijpen waarom dat nieuwe centrum absoluut op Antwerps grondgebied moest komen.

Dat een groene minister een stukje groen in een prachtige woonwijk wil volbouwen, kan er ook al niet in. De combinatie met een asielcentrum, een vredegerecht, buitenschoolse kinderopvang en de opvang van jonge meisjes met problemen - alle nu al gehuisvest in Sint-Lucas - zien de Ekerse raadsleden niet zitten. De fusie heeft de Ekerenaar in twintig jaar geen pluspunten opgeleverd, aldus nog de motie.

De meerderheidspartijen VLD, CD&V, SP.A en EKEREN én het Vlaams Blok schaarden zich achter de motie. De twee Agalev-raadsleden zagen geen graten in de jeugdinstelling en stemden tegen de motie. Ook het Vlaams Blok had een motie ingediend, quasi dezelfde, maar minder uitgebreid.

Districtsvoorzitter Christophe Thomas (VLD) argumenteerde nog dat die motie niet meer nodig was, maar... "Ik heb er werk in gestoken en beter twee moties dan geen", zei fractieleider Freddy Geens. De stemming draaide enigszins merkwaardig uit. Vlaams Blok, CD&V, Ekeren en twee VLD'ers keurden ook deze motie goed. Ilse De Schutter (Agalev) stemde tegen, terwijl partijgenoot Guy De Kock, voorzitter Christophe Thomas en de voltallige SP.A zich onthielden.

Nu in het nieuws