Politici beraden zich over Oosterweelverbinding

Gouverneur Camille Paulus, burgemeesters Leona Detiège (Antwerpen) en Willy Minnebo (Zwijndrecht) overleggen vandaag/vrijdag met afgevaardigden van ministers Steve Stevaert en Dirk Van Mechelen over de Oosterweelverbinding. Het Actiecomité Zwijndrecht hoopt dat een voorgesteld tracé rakelings langs de Zwijndrechtse dorpskom wordt geschrapt.

Kdejager

BR>

Inmiddels heeft het Actiecomité Zwijndrecht al 16.500 handtekeningen verzameld tegen het "voor Zwijndrecht levensbedreigende plan". Voor het Actiecomité kan slechts een traject worden goedgekeurd waarbij geen enkele verbinding dichterbij de woonkernen van zowel Zwijndrecht als Burcht komt te liggen dan de huidige autosnelwegen. De Antwerpse provincieraad nam vorige week dat standpunt over nadat de drie Zwijndrechtse provincieraadsleden, Inge Michielssen (VLD), Lydia De Ridder (SP.A) en Ann Van Damme (CD&V) een motie hadden voorgelegd.

"Na de gemeenteraad van Zwijndrecht en het schepencollege van de stad Antwerpen is er nu al een derde én hogere overheid die onze standpunten erkent en overneemt", zegt woordvoerder Danny Van Hove van het Actiecomité Zwijndrecht. "De provincieraad heeft geen bevoegdheid, maar betekent wel een morele steun voor de Zwijndrechtse bevolking. Het is ook een duw in de rug van gouverneur Paulus, in zijn strijd voor het behoud van het oude tracé dat onder zijn impuls door de Staten-Generaal voor de mobiliteit werd goedgekeurd."