Bonte wil optreden van De Croo tegen Durant

Kamerlid Hans Bonte (SP.A) uit scherpe kritiek op verkeersminister Durant omdat deze ondanks herhaaldelijk aandringen in de Kamer weigert de studie vrij te geven op basis waarvan de regering besloot de nachtvluchten vanop Zaventem te concentreren boven het noord-westen van Vlaams-Brabant. Bonte vraagt Kamervoorzitter De Croo om Durant en de regering te wijzen op de grondwettelijke plicht het parlement volledig te informeren.

Belga

In een mededeling kondigt Bonte, zelf woonachtig in het door nachtvluchten zwaar geteisterde Vilvoorde, aan zich in dit dossier te zullen gedragen als een "parlementaire pitbull" en Durant voortaan week na week te zullen "stalken" met vragen en interpellaties tot ze de informatie ter beschikking zal stellen. Ook over de resultaten van de geluidsmetingen weigert Durant volgens Bonte de nodige informatie ter beschikking te stellen.

Nu in het nieuws