Toetreding Turkije: België bezint zich over ambitieus engagement

Op de top van Kopenhagen zou België tegenover Turkije wel eens met een ambitieus standpunt kunnen uitpakken. Indien Turkije een positief antwoord op de Cypriotische kwestie geeft, alsook op de problematiek rond de snelle interventiemacht, gaat België akkoord om Ankara een rendez-vous datum te geven. Niet in 2005 zoals Frankrijk en Duitsland voorstellen, maar reeds eind 2003.

Belga

En België, zo blijkt uit een interne nota die op dit ogenblik door de ministerraad wordt besproken, wil zelfs verder gaan. "Eventueel kunnen we een conditionele datum geven die Turkije nog meer voldoening zal geven." De formulering lijkt nogal kryptisch, maar in mensentaal betekent dit dat België kan instemmen met een datum voor het begin van de toetredingsonderhandelingen met Turkije.

Het gaat hier om een geconditioneerde datum en dat betekent dan weer dat Turkije tegen die tijd de politieke criteria van Kopenhagen moet vervullen. "Het komt er op aan, aldus de vertrouwelijke kabinetsnota, dat we de juiste boodschap vinden waarin we de belangrijke inspanningen van Turkije erkennen. Tegelijkertijd moeten we duidelijk maken dat Europa met Turkije verder wil gaan."

De ministerraad beraadt zich momenteel over de problematiek en vrijdagnamiddag heeft minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel een eerste onderhoud met de nieuwe Turkse minister van Buitenlandse Zaken.