België kandidaat-voorzitter OVSE in 2006

Annemie Neyts, minister toegevoegd aan Buitenlandse Zaken, heeft vrijdag in Porto aangekondigd dat België zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in 2006. Neyts deed dat tijdens een ministeriële vergadering van de OVSE die vrijdag en zaterdag plaatsvindt in de Portugese stad.

Belga

De kandidatuur van België moet nog wel de goedkeuring krijgen van alle leden van de organisatie. De OVSE neemt elke beslissing immers steeds via consensus. Als België voorzitter wordt, dan volgt het Nederland (2003), Bulgarije (2004) en Slovenië (2005) op. In de OVSE worden 55 landen uit Europa, Centraal Azië, de Kaukasus en ook de Verenigde Staten en Canada samengebracht.

"Met deze kandidatuur onderstreept België het belang dat zij hecht aan de roeping en de opdracht van deze organisatie, namelijk het bevorderen en versterken van de veiligheid en de samenwerking in een Europa dat verder reikt dan de grenzen van de Europese Unie en de Navo", onderstreepte Neyts in haar toespraak tot de vergadering.

"Eén van de belangrijke voordelen van deze organisatie ligt immers in de geografische spreiding van haar lidmaatschap", stelde Neyts. "Door een versterkte samenwerking en dialoog tussen de leden van de OVSE wil deze organisatie in de toekomst het hoofd bieden aan de uitdagingen en de bedreigingen van de veiligheid en stabiliteit in al haar dimensies: politiek, militair, mensenrechten, economisch, sociaal en op het vlak van het leefmilieu".

"In dit verband hecht België veel belang aan de rol en de opdracht van de OVSE in de strijd tegen het internationaal terrorisme en de mensenhandel, de versterking van het respect voor de mensenrechten en de vooruitgang van de democratie en de rechtstaat", besloot de minister.

De ministeriële vergadering van de OVSE buigt zich over de bestrijding van het terrorisme en de nieuwe evoluties waardoor de Europese veiligheid bedreigd wordt zoals de mensenhandel, de drugshandel en de wapenhandel. De vergadering moet ook beslissen of er vanaf de zomer van 2003 jaarlijks een conferentie zal georganiseerd worden om de veiligheidsproblemen in de OVSE-zone aan te pakken.

Nu in het nieuws