CD&V vraagt Staten-Generaal van Burgemeesters

Een Staten-Generaal van de Burgemeesters om de financiële problemen van de gemeenten aan te kaarten: dat is de vraag die een zestigtal CD&V-burgemeesters vrijdagmorgen richten tot de Vlaamse en federale regering. Volgens de christen-democratische burgervaders zorgt het beleid van de blauw-rood-groene regeringen voor de zware druk op de gemeentekas.

Belga

Voorzitter Stefaan de Clerck verzamelde zijn partijgenoten-burgemeesters vrijdagmorgen in het stadhuis van Kortrijk. Van de 151 Vlaamse CD&V-burgemeesters, gesteund door 3.744 lokale mandatarissen, tekende een zestigtal burgervaders present. Zij ondertekenden de open brief aan de beide regeringen waarin ze een bijsturing vragen van het beleid.

"Zeventig procent van de gemeenten moest in 2001 en 2002 een belastingverhoging doorvoeren en een studie van Dexia voorspelt een gezamenlijk tekort voor de Vlaamse gemeenten tegen 2006 van 650 miljoen euro", aldus Stefaan De Clerck.

De burgemeesters vragen een hogere dotatie van het gemeentefonds, een groter budget voor de gemeenten om de politiehervorming te klaren en een compensatie voor de liberalisering van de energiemarkt. Aan de Vlaamse ministers Dewael en Van Grembergen werd een onderhoud gevraagd om de problemen te bespreken, maar volgens CD&V is er nooit een antwoord gekomen.

In "Horizon 2003-2004-2006" beschrijft De Clerck een andere omgang met de lokale besturen. Hij zet zich daarin ook af tegen de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters, waardoor een mogelijke "cohabitatie" met een andersgezind schepencollege voor problemen zal zorgen.